Velkommen til rhetorike.dk

Hvad der findes på rhetorike.dk, er resultatet af 35 års arbejde uden for forbe­redel­sestiden med faget dansk (og marketing) på gymnasialt niveau. Her er begrebsforklaringer, analyseprocedurer og analyseeksempler. Yderligere er der en mulighed for kontakt til den pensionerede lektor.